Search
 • KC Hipodrom Kamnica

Zaposlimo hlevarja, oskrbnika konjev

Vas zanima delo hlevarja ali oskrbnika konjev v Konjeniškem centru Hipodrom Kamnica?


Opis dela:

 • Delo s konji; čiščenje, nega in priprava konj, priprava krme, vodenje konjev v izpust. Čiščenje, vzdrževanje in urejanje boksov oziroma hleva, vzdrževanje in urejanje opreme v hlevu, skrb za pripravo jahalnih prostorov za trening in razgibavanje, priprava tekmovališča po navodilih.

 • Vzdrževalna dela na objektu.

 • Skrb za podobo posestva.

Izkušnje:

 • Od kandidatov se pričakuje dobro poznavanje konj, izkušnje na področju dela s konji, poznavanje osnovnih pogojev za vzdrževanje higiene v hlevu, poznavanje različnih načinov in tehnik vzdrževanja prostorov, opreme in naprav.

 • Zaželene so izkušnje in znanja na področju vzdrževalnih del (košnja zelenic, grabljanje listja, obrezovanje žive meje in grmovnic, mala gradbena dela na posestvu, kot so beljenje, manjša popravila pohištva, manjša popravila na vodovodnih instalacijah, manjša popravila na električnih instalacijah, čiščenje snega in posipavanje s soljo ipd.).

Lokacija:

 • Konjeniški center Hipodrom Kamnica Maribor.

Urnik dela:

 • Od 6.00 do 14.00 ali od 14.00 do 20.00.

Plačilo:

 • Redno in dobro plačilo.

Trajanje zaposlitve:

 • Nedoločen čas s poskusno dobo 3 mesecev.

Način prijave kandidata:

 • Kandidati naj za razgovor pokličejo ali pošljejo vlogo po e-pošti na naslov info@hipodrom-kamnica.si.

21 views

Recent Posts

See All